[1]
A. Sairoji, D. Huriaty, and M. G. Ranti, “Peningkatan hasil belajar siswa melalui blended learning pada materi trigonometri di kelas X Farmasi 1 SMK Negeri 1 Martapura tahun pelajaran 2016-2017”, Math Didactic, vol. 3, no. 3, pp. 145-154, Dec. 2017.